ÖZEL AÇIK HAVA PROJELERİ

  • ÖZEL AÇIKHAVA PROJELERİ

    Hedef bölge ve kitlelere göre alternatif projeler planlanır.

    İlgili belediyelerin ve resmi mercilerin yasal izinleri çerçevesinde tüm süreçler takip edilerek; Alan giydirmeleri, stant kurulumları, ürün sergilemeleri, ürün/ insert dağıtımları, giydirilmiş ürünlerle ve / veya kurumsal kıyafetli personellerle tanıtım çalışmaların yapılması projelendirilir. Planın akışına göre tüm sürecin yönetimi gerçekleştirilmesi ve raporlanması ya da belirlenen ihtiyaca yönelik kısmı için çözümler üretilir.